5.4.2022 г.

15-та среща на INSPIRE MIG

На 31.03.2022 г. се проведе 15-та среща на Експертната група за поддръжка и изпълнение на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) в ЕК – Maintenance and Implementation Group (MIG).

На срещата бяха представени основните резултати от наблюдението и отчитането на INSPIRE за референтната 2021 г.

По отношение на резултатите за България беше отчетен значителен напредък за периода, което е чудесна оценка за съвместната работа на Държавна агенция „Електронно управление“ с отговорните администрации по Закона за достъп до пространствени данни.

/Uploads/Files/INSPIRE-MIG15-action2.1.pdf