30.10.2023 г.

XXXIII Международен симпозиум

„СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”

София, 1-3 ноември 2023

Съюза на геодезистите и земеустроителите в България за поредна година организира събитие, чрез което се  създава възможност за популяризиране и насърчаване на   развитието на геодезията и свързаните с нея области, комуникацията и обмена на знания между учени и професионалисти.

За повече информация: www.symp2023.geodesy-union.org