10.11.2023 г.

Представяне на Националния портал за пространствени данни (INSPIRE)

В рамките на доброто сътрудничество между Министерство на електронното управление и  Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, беше инициирана и проведена лекция на тема: „Национален портал за пространствени данни“. Лекцията се състоя на 10 ноември 2023 г. в лекционните курсове по дисциплините „Проектиране на информационни системи за земята“ и „Многоцелеви кадастър“ към катедра „Геодезия и геоинформатика“, специалност “Геодезия“. На присъстващите студенти, преподаватели и гости беше представен изграденият по Оперативна програма „Добро управление“ Национален портал за пространствени данни и демонстрирани неговите функционалности.

УАСГ - Факултети - Геодезически факултет - Катедри - Геодезия и геоинформатика - Новини - Лекция на тема: „Национален портал за пространствени данни“ (uacg.bg)