9.5.2023 г.

Дестинация Земя

Дестинация Земя е водеща инициатива на Европейската комисия за разработване на високо точен цифров модел на Земята в световен мащаб. Този модел ще наблюдава, симулира и прогнозира взаимодействието между природните явления и човешките дейности. Тя ще допринесе за постигането на целите на двойния преход, екологичния и цифровия преход като част от Зеления пакт и стратегията в областта на цифровите технологии на Европейската комисия (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth ).

Дестинация Земя ще отключи потенциала на цифровото моделиране на земната система на ниво, което представлява реален пробив по отношение на точността, локалните детайли, скоростта на достъп до информация и интерактивността. Първоначалният акцент ще бъде върху последиците от изменението на климата и екстремните метеорологични явления, тяхното социално-икономическо въздействие и възможните стратегии за адаптиране и смекчаване на последиците.